Regulamin Nocna Dycha

NOCNA DYCHA
DYSTANS 10 km
GDAŃSK, 27.10.2018

  1. AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Gdańsku
  2. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  2. Promocja Gdańska w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gdańska i okolic.
  1. Start Nocnej Dychy rozpocznie się w dniu 27.10.2018 r. (sobota) o godz. 18:00.
  2. Start zawodów odbędzie się na ulicy Żaglowej, a meta zlokalizowana będzie w hali AMBEREXPO.
  3. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach według kolorów numerów startowych. Przydział do konkretnej strefy następuje według deklarowanego przez zawodnika wyniku podanego w formularzu zgłoszeniowym. Osobom wnoszącym opłatę startową po 27 września 2018 organizator nie gwarantuje przydziału do strefy czasowej wynikającej z zadeklarowanego wyniku.
 • Sobota, 27.10.2018
  10:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – AmberExpo Półmaraton Gdańsk i Bieg na Piątkę (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  10:00 – 16:30 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – Nocna Dycha oraz Amber Kids (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  10:00 – 20:00 godziny otwarcia EXPO (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  17:00 start kategorii wiekowej 1-3 lat – bieg na 200 m
  17:05 start kategorii wiekowej 4-5 lat – bieg na 200 m
  17:10 start kategorii wiekowej 6-7 lat – bieg na 200 m
  17:15 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  17:20 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  17:40 ceremonia dekoracji Amber Kids
  18:00 start Nocnej Dychy
  19:30 zamknięcie trasy Nocnej Dychy
  19:30 ceremonia dekoracji Nocnej Dychy

  Niedziela, 28.10.2018
  7:00 – 13:00 EXPO oraz inne atrakcje
  09:00 start AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk oraz Biegu na Piątkę (ul. Żaglowa 11)
  09:13 pierwsi zawodnicy dystansu 5 km na mecie (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  10:00 pierwsi zawodnicy półmaratonu na mecie (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  12:30 ceremonia dekoracji (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  12:30 zamknięcie trasy wyścigu
  13:00 zakończenie AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)

  Program może ulec zmianie!

  1. Nocna Dycha rozegrana zostanie na dystansie 10 km (1 pętla) i zostanie przeprowadzona ulicami miasta Gdańsk.
  2. Oznaczenia długości trasy co 1 km. Pomiar trasy – atest PZLA. Trasa płaska. Asfalt 100%.
  3. Limit czasu ukończenia zawodów – 1 godzina i 30 minut. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w powyższym limicie zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy zawodów.
  1. Biuro zawodów znajdować się będzie w AMBEREXPO, w hali C przy ul. Żaglowej 11 i będzie czynne w dniu 27.10.2018 r. w godzinach 10:00-16:30.
  2. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości oraz karty zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli.
  3. Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez inną osobę na podstawie kserokopii dowodu osobistego zawodnika oraz podpisanej karty zawodnika przez startującego w zawodach zarówno pod oświadczeniem o starcie z własnej woli jak i pod upoważnieniem do wydania pakietu wskazanej osobie.
  4. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.
  1. Na trasie wyścigu będzie znajdował się1 punkt odświeżania (5 km). Dodatkowy punkt ustawiony będzie za metą.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 Juniorki (18-19 lat)
   K 20 (20-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60 (60 lat i starsze)
  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 Juniorzy (18-19 lat)
   M 20 (20-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60 (60 lat i starsi)
  3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
  1. W zawodach Nocna Dycha pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają statuetki.
  2. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn przewidziane są nagrody rzeczowe.
  3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  4. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
  5. Każdy zawodnik, który ukończy Nocną Dychę otrzyma okolicznościowy medal.
  1. W zawodach Nocna Dycha mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.
  2. Kartę zawodnika będzie można pobrać 5 dni przed zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na startlist.pl.
  3. W zawodach Nocna Dycha nie będą wymagane licencje PZLA.
  1. Zgłoszenia do Nocnej Dychy będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.polmaratongdansk.pl. Wchodząc na stronę imprezy www.polmaratongdansk.pl i klikając w menu „NOCNA DYCHA” -> „ZAPISZ SIĘ”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  4. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  5. Podczas zgłoszenia będzie obowiązek zadeklarowania przedziału czasu ukończenia zawodów, która przyporządkowana będzie odpowiedniej strefie, w jakiej zawodnik ustawi się na linii startu. Po dokonaniu zgłoszenia, zawodnik nie ma możliwości zmiany strefy, a tym samym koloru numeru startowego.
  6. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  7. Obowiązuje limit uczestników 2000 osób (limit może ulec zmianie).
  8. W przypadku osiągnięcia limitu 2000 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  9. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do dnia 26.10.2018, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej będzie możliwe wyłącznie w biurze zawodów.
  10. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się na niej miejsce, o czym zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej i uiszczenia jej w ciągu trzech dni od daty wysłania informacji o zwolnionym miejscu. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  1. W zawodach Nocna Dycha obowiązuje rabat w wysokości 10 zł dla pierwszych 100 osób! Aby skorzystać z promocji należy podczas zapisów zaznaczyć check box „Rabat dla pierwszych 100 osób…”.
  2. W zawodach Nocna Dycha obowiązują opłaty w wysokości:
   49,00 PLN płatne do 15.09.2018 (podstawowy pakiet startowy)
   59,00 PLN płatne do 19.10.2018 (podstawowy pakiet startowy)
   89,00 PLN płatne do 26.10.2018 (podstawowy pakiet startowy) – wymagane potwierdzenie przelewu przy odbiorze pakietu
   89,00 PLN płatne do 27.10.2018 w biurze zawodów (podstawowy pakiet startowy) – płatność tylko gotówką.
   Pakiet podstawowy można powiększyć o:
   Koszulkę bawełnianą – 20 PLN
   lub
   Koszulkę techniczną – 40 PLN
  3. Zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż jednym dystansie AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2018 otrzymają rabat: przy zapisach na 2 dystanse: 5 zł na każdy dystans (razem 10 zł taniej).
  4. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto Organizatora.
  5. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  6. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się „nazwisko i imię, Nocna Dycha 2018”.
  7. Przy płatności on-line przez system PayU doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayU, prowizja nie zostanie naliczona.
  8. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
  9. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  10. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w zawodach Nocna Dycha, to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz o ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy, a rezygnacja zostanie zgłoszona do dnia 13.10.2018 r.
  11. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 10 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 13.10.2018. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.
  12. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Nocna Dycha.
  13. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  1. Wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.polmaratongdansk.pl oraz na www.startlist.pl do 24 godzin od startu zawodników.
  2. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną podane po rozpatrzeniu protestów, najpóźniej 5 listopada 2018 roku.
  3. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywać się będzie na podstawie czasów netto (liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest trzech pierwszych mężczyzn oraz trzy pierwsze kobiety.
  4. Trzy pierwsi mężczyźni oraz trzy pierwsze kobiety klasyfikowani będą na podstawie czasów brutto (od strzału startera).
  5. W wynikach będzie podany czas netto oraz czas brutto.
  1. Dane osobowe uczestników zawodów Nocna Dycha będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników zawodów Nocna Dycha będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach Nocna Dycha obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach Nocna Dycha. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Nocną Dychą należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na mail: biuro@startlist.pl, z tematem maila „Nocna Dycha – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące Nocnej Dychy Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Nocnej Dychy będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 27.10.2018 r. o godz. 16:30.
  2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, agrafki, okolicznościowy T-shirt (opcjonalnie), profesjonalny pomiar czasu, zwrotny chip do pomiaru czasu, worek na depozyt, który należy pobierać przy wejściu do hali z depozytem, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie NNW, nadzór licencjonowanych sędziów na trasie zawodów, izotonik oraz wodę na punktach odświeżania, bufet w strefie finishera, ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach, medal za ukończenie zawodów. Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy  tylko w przypadku zapisów dokonanych nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem imprezy.
  3. Organizator zapewnia depozyt ubraniowy na czas trwania biegu. Przy wejściu do hali z depozytem należy pobrać worek na deponowane rzeczy. Pozostawione rzeczy będzie można odebrać wyłącznie na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za wydanie worka przez osobę, która weszła w posiadanie zagubionego numeru. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  6. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  8. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  9. Organizator nie zapewnia noclegów oraz pryszniców dla zawodników.
  10. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  11. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
  12. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów. W szczególności zabrania się poruszania po trasie zawodów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.
  13. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  14. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
  15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

Polityka Prywatności
(c) 2016-2018 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl