Bieg na Piątkę Regulamin

BIEG NA PIĄTKĘ
DYSTANS 5 KM
GDAŃSK, 05.11.2017 r.

  1. AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Gdańsku
  2. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  2. Promocja Gdańska w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gdańska i okolic.
  1. Start Biegu na Piątkę rozpocznie się w dniu 05.11.2017 r. (niedziela) o godz. 9:00.
  2. Start zawodów odbędzie się na ulicy Żaglowej, a meta zlokalizowana będzie w hali AMBEREXPO.
  3. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonej strefie biegu na 5 km.
 • Sobota, 04.11.2017
  10:00 – 13:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – Amber Kids (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  10:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – AmberExpo Półmaraton Gdańsk i Bieg na Piątkę (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  10:00 – 20:00 godziny otwarcia EXPO (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  14:00 start kategorii wiekowej 1-3 lat – bieg na 200 m
  14:05 start kategorii wiekowej 4-7 lat – bieg na 200 m
  14:10 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  14:20 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  14:40 ceremonia dekoracji Amber Kids
  Niedziela, 05.11.2017
  7:00 – 13:00 EXPO oraz inne atrakcje
  08:55 start zawodników na wózkach (ul. Żaglowa)
  09:00 start AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk oraz Biegu na Piątkę (ul. Żaglowa 11)
  ok. 09:13 pierwsi zawodnicy z dystansu 5 km na mecie (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  ok. 09:30 pierwsi zawodnicy na wózkach (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  ok. 10:00 pierwsi zawodnicy na mecie (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  12:30 ceremonia dekoracji (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  12:30 zamknięcie trasy wyścigu
  13:00 zakończenie AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)

  1. Bieg na Piątkę rozegrany zostanie na dystansie 5 km i zostanie przeprowadzony ulicami miasta Gdańska.
  2. Oznaczenia długości trasy, co 1 km. Pomiar trasy – atest PZLA. Trasa płaska. Asfalt 100%.
  3. Limit czasu ukończenia zawodów – 1 godzina. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w powyższym limicie zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy zawodów. Limit czasu liczony jest od pierwszego strzału startera. W przypadku klasyfikacji generalnej kobiet i klasyfikacji generalnej mężczyzn obowiązuje czas brutto, natomiast w przypadku kategorii wiekowych obowiązuje czas netto.
  1. Biuro zawodów znajdować się będzie w AMBEREXPO, w hali C przy ul. Żaglowej 11 i będzie czynne w dniu 04.11.2017 r. w godzinach 10:00-20:00.
  2. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających pakiet poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.
  3. Podstawą odbioru pakietu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości oraz karty zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Kartę zawodnika będzie można pobrać dwa tygodnie przez zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie oraz podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Biegu na Piątkę 2017.
  4. Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez inną osobę na podstawie kserokopii dowodu osobistego zawodnika oraz podpisanej karty zawodnika przez startującego w zawodach zarówno pod oświadczeniem o starcie z własnej woli jak i pod upoważnieniem do wydania pakietu wskazanej osobie.
  1. Na trasie wyścigu na 5 km będzie znajdować się jeden punkt odświeżania, który będzie dostępny za metą.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 16 Juniorki młodsze (16-17 lat)
   K 18 Juniorki (18-19 lat)
   K 20 (20-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60 (60 lat i starsze)

  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
   M (generalna kobiet)
   M 16 Juniorzy młodsi (16-17 lat)
   M 18 Juniorzy (18-19 lat)
   M 20 (20-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60 (60 lat i starsi)
  3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
  4. W ramach klasyfikacji „Firmowej Piątki” wchodzą firmy, które będą walczyły o miano najlepszego Teamu na dystansie 5 km. Do punktacji zalicza się sumę pięciu najlepszych czasów osób z danej firmy rywalizujących na dystansie 5 km. Dodatkowo każdy kolejny mężczyzna, z tej drużyny, który ukończy zawody pomniejsza czas łączny swojej firmy o 1 minutę, natomiast każda kolejna kobieta pomniejsza czas łączny o 2 minuty. Dzięki takiemu rozwiązaniu rywalizować można nie tylko wysokim poziomem sportowym, ale również ilością zawodników w danej drużynie!
  5. Klasyfikacja Mama z wózkiem dziecięcym
  6. Klasyfikacja Tata z wózkiem dziecięcym
  1. W Biegu na Piątkę pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają statuetki.
  2. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn przewidziane są nagrody rzeczowe.
  3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  4. Każdy zawodnik, który ukończy „Bieg na Piątkę” otrzyma okolicznościowy medal.
  1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 16 lat, zgłosiły się przez formularz zgłoszeniowy, uiściły opłatę startową i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli.
  2. Osoby niepełnoletnie winny przedstawić pisemną zgodę na start podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.
  1. Zgłoszenia do Biegu na Piątkę”będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.polmaratongdansk.pl. Wchodząc na stronę imprezy www.polmaratongdansk.pl i klikając w menu „BIEG NA PIĄTKĘ” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  5. Po wniesieniu opłaty startowej zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
  6. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  7. Obowiązuje limit 1000 uczestników w Biegu na Piątkę.
  8. W przypadku osiągnięcia limitu 1000 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  9. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 03.11.2017, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej będzie możliwe wyłącznie w biurze zawodów.
  1. W Biegu na Piątkę obowiązują opłaty w wysokości:
   30 PLN płatne do 15.09.2017 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy bez koszulki)
   50 PLN płatne do 15.09.2017 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy z koszulką techniczną)
   40 PLN płatne do 27.10.2017 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy bez koszulki)
   60 PLN płatne do 27.10.2017 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy z koszulką techniczną)
   70 PLN płatne do 03.11.2017 lub do wykorzystania limitu startujących (pakiet startowy bez koszulki) – wymagane potwierdzenie przelewu przy odbiorze pakietu
   70 PLN płatne w dniu 04.11.2017 w biurze zawodów (pakiet startowy bez koszulki) – płatność tylko gotówką.
  2. Termin wpłaty rozumiany jest, jako data przyjścia przelewu na konto Organizatora.
  3. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   ul. Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się „nazwisko i imię, Bieg na Piątkę 2017”.
  4. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  5. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej.
  6. W przypadku wpływu opłaty startowej na wskazane w regulaminie konto po 05 października 2017 roku nie gwarantuje się zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
  7. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. O fakturę można poprosić wysyłając dane do faktury oraz dane do jej wysyłki przez formularz kontaktowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej imprezy www.polmaratongdansk.pl w dziale „KONTAKT” -> „FORMULARZ KONTAKTOWY”.
  8. Dokonując zgłoszenia na zawody, zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  9. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Bieg na Piątkę.
  1. Wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.polmaratongdansk.pl oraz na www.startlist.pl do 24 godzin od startu zawodników.
  2. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną podane po rozpatrzeniu protestów, najpóźniej 13 listopada 2017 roku.
  3. W wynikach będzie podany czas netto oraz czas brutto, który jest jednocześnie czasem końcowym.
  1. Dane osobowe uczestników Biegu na Piątkę będą przetwarzane w celach promocji i przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników Biegu na Piątkę będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest organizator, który ma prawo przekazać dane osobowe Sponsorom imprezy. W wypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych Sponsorowi przez Organizatora, Strony zawrą stosowną umowę, w której Sponsor zobowiąże się do przestrzegania wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i zapewnią odpowiedni poziomu ochrony tych danych, stosownie do ich rodzaju i sposobu przetwarzania.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu na Piątkę obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu na Piątkę. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
  7. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem na Piątkę należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na mail: biuro (małpa) startlist (kropka) pl, z tematem maila „Bieg na Piątkę – reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące Biegu na Piątkę Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu na Piątkę będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 04.11.2017 r. o godz. 20:00.
  2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie wyłącznie w Biurze Zawodów.
  3. Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych.
  4. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy i agrafki, okolicznościowy T-shirt (opcjonalnie), ubezpieczenie NNW, posiłek po zawodach, a każda osoba, która ukończy Bieg na Piątkę otrzyma medal ukończenia zawodów.
  5. Organizator zapewnia depozyt ubraniowy na czas trwania biegu. Zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  6. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  7. Organizator ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  8. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  9. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  10. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  11. Organizator nie zapewnia noclegów oraz pryszniców dla zawodników.
  12. W Biegu na Piątkę nie będą wymagane licencje PZLA.
  13. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  14. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
  15. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów. W szczególności zabrania się poruszania po trasie zawodów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.
  16. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  17. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
   18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

(c) 2016-2018 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl